- Høyre ser ikke behov for noen ny Handlingsregel. Frp sine ønsker om å begrense driftsutgiftene og prioritere investeringer kan etter min oppfatning gjennomføres innenfor dagens rammer, skriver Jan Tore Sanner i innlegget "Lykke til, Jens".

Ulv, ulv

Sanner mener at Jens Stoltenberg burde ha brukt tiden på landsmøtet i Ap til å forklare hvorfor Ap i samarbeid med SV har omdefinert handlingsregelen fra å være en regel som både handlet om hvor mye penger som skal brukes og hvordan de skal anvendes, til kun å bli en regel for å begrense oljepengebruken - fremfor å rope ulv, ulv.

- Oljepengene er en del av vår nasjonalformue. Det er bred politisk enighet om at oljeformuen skal forvaltes slik at den kommer flere generasjoner til gode, og skape trygghet for pensjon for både dagens og morgendagens pensjonister. Derfor har Stortinget opprette Statens Pensjonsfond. Handlingsregelen åpner for at Stortinget kan bruke avkastningen – om lag 4 pst av fondet hvert år. I 2012 bruker vi om lag 120 mrd kroner fra Pensjonsfondet, forklarer Sanner.

Feil fokus

Sanner påpeker at Jens Stoltenberg har endret handlingsregelen slik at det nå bare er en regel for å begrense pengebruken, ikke en regel som skal sikre økte investeringer som kan skape gode rammebetingelser for annet næringsliv.

- Det Jens Stoltenberg ikke snakker om lenger, er at handlingsregelen også var en regel om hvordan pengene skal brukes. Det var nemlig enighet om at pengene skulle brukes til å bygge landet og legge grunnlag for vekst i næringslivet utenom oljesektoren slik at vi får flere ben å stå på. Konkret mente flertallet i Stortinget at oljepengene skulle investeres i infrastruktur, kunnskap/forskning og vekstfremmende skattelettelser.

Les hele blogginnlegget til Høyres nestleder Jan Tore Sanner her.

Les mer om dette på Norge 2030-sidene.