Slik vil Erna Solberg (H) møte internasjonaliseringen, skriver Bergens Tidende fredag.

- Vi nordmenn er ganske gode i engelsk, men ikke i dybdeengelsk. Vi er dessverre ganske dårlige på fremmedspråk nummer to. Vi trenger folk som kan mandarin, arabisk, japansk, tysk. I Norge er språkenes viktighet nedjustert, sier Høyre-leder Erna Solberg til avisen.

Høyre fremmer en rekke forslag i Stortinget som skal gjøre Norge bedre rustet i den globale verdensøkonomien og konkurransen.

- Vi må styrke fremmedspråkene i ungdomsskolen. Ikke nødvendigvis gjøre andre fremmedspråk obligatorisk, men valg av språk må stimuleres på et vis. Gjerne med å gi fordypningspoeng, sier Solberg.

I tillegg bør det stimuleres til at flere tar et utvekslingsår i utlandet, gjennom blant annet en bedre støtteordning fra Lånekassen. Det bør også gjøres lettere for utenlandsk arbeidskraft å få godkjent sin utdanning når de kommer til landet.

Les mer om Høyres forslag her.