- Vi har hatt en bred enighet om tiltakene som er gjort på borgerlig side, mens det har vært en gjennomgående uenighet med Arbeiderpartiet og SV. SV har jo løpt fra sitt program når det kommer til skolepolitikken. Dette er etter min mening det området hvor man ser de største forskjellene mellom politikken til den rød-grønne regjeringen og de borgerlige partiene, sier Torger Ødegaard.

Han mener Oslo-modellen med prioritering av basisfag, knallhard satsing på leseopplæring og grundig kartlegging er veien å gå for resten av landet.

- Det første jeg gjorde som utdanningsbyråd var å innføre lese- og skriveopplæring fra 1. trinn. Den gangen husker jeg det var kontroversielt fordi det ville være for store krav til en 6-åring, sier Ødegaard.

Oslo har også stor åpenhet om elevresultatene, noe som gjør at alle kan sjekke tilstanden på sin skole, og naboskolen.

- Jeg er for åpenhet om resultater, ikke hemmelighold slik regjeringen går inn for. Folk flest må ha tilgang til informasjon om barna faktisk lærer å lese og skrive. Det er uakseptabelt at 20 prosent av norske elever er under kritisk grense i matematikk, og at 30 prosent dropper ut av videregående, sier Torger Ødegaard.

Les hele saken på utdanningsnytt.no.