Det er mange som lurer på hva vi skal leve av etter oljen, og svaret på det er ganske enkelt; vi skal leve av det viktigste vi har, nemlig menneskene. Det er derimot utrolig vanskelig å få til med en regjering som tviholder på «fellesskolen» og nekter å gi elevene tilpasset undervisning.

Alvorlige utfordringer

Den norske skolen har alvorlige utfordringer, selv om det gikk litt bedre på PISA-målingen denne gangen, ulmer problemene under overflaten. Sannheten er at vi har en skole som kaster bort menneskelige ressurser som om de vokste på trær, og en vakker dag kommer mangelen på flinke folk og olje til å slå innover oss som en kjempebølge. Regjeringens fellesskole har over mange tiår formet en skole som er alt for opptatt av at alle elever skal behandles likt. Så opptatt av at alle skal lære nøyaktig det samme, på samme tid og samme måte, at de flinkeste ikke får utfordringene de trenger, og de svakeste blir dratt med på slep istedenfor løfta opp. Det hele fører til at én av tre ikke fullfører skolen, og til store mangler på menneskelige ressurser. På Aftenbladet.no på torsdag kunne vi lese nok et eksempel på hvordan talenter skusles bort. En 11 år gammel gutt fra Sandnes var så begavet at det rett og slett ikke var rom for ham i norsk skole. Han fikk ingen utfordringer, ble ikke tatt alvorlig av lærerne, ble mobba og mista til slutt både motivasjon til å lære og lysten til å gå på skolen. For det første er dette utrolig trist for gutten, men for det andre er det også en tragedie for Norge. Vi har ikke råd til å miste begavede elever, men vi har heller ikke råd til å gi opp de som er svake i noen fag. Hvis vi virkelig skal bli et bærekraftig land, som også kan leve godt etter oljen, er vi helt avhengige av å skape verdens beste skole. En skole der det ikke bare er et klasserom til alle, men også rom til å lære på sitt nivå. En skole som ikke har som visjon at alle skal gå ut så like som mulig, men at alle skal gå ut og være på sitt beste.

Nivådifferensiert undervisning

Da nytter det ikke å fortelle moren til en 11 år gammel gutt, at hun må ta opp lån og sende ham på privatskole for at han i det hele tatt skal få nye utfordringer. Vi må innføre nivådifferensiert undervisning slik at alle kan få passelige utfordringer, både den begavede 11-åringen, og hun som sliter litt ekstra med gangetabellen. Vi må tørre å si at det viktigste er ikke at alle sitter i samme klasserom hele tiden, men at alle lærer noe på skolen. For Unge Høyre er det ikke godt nok med en skole for de som er sånn midt på treet, vi vil ha en god skole for alle.

Menneskelige ressurser

Den viktigste oppgaven til en ny regjering er ikke bare å sørge for at de neste fire årene bli bra, men også å sikre at Norge er et bra land i fremtiden. Hvis vi skal få til det, må vi satse på de menneskelige ressursene, innføre nivådifferensiert undervisning og sørge for at hver eneste elev møter verdens beste skole.