Høyre går fram med 2,1 prosentpoeng til 17,3 prosent på målingen. Det er den høyeste oppslutningen partiet har hatt på TNS Gallups målinger for TV 2 siden august 2008.

Bakgrunnstallene viser at Høyre nå henter like mange tidligere Frp-velgere som det er tidligere Høyrevelgere som går motsatt vei.

Høyre ville med et slikt valgresultat fått 27 mandater på Stortinget, fire flere enn de fikk for fire år siden.

Les hele saken på TV2