I historiens første fylkestingsmøte i Gildehallen, Vestfolds egen vikinghall, skal den nye handlingsplanen for vikingfylket Vestfold behandles. Fylkesordføreren er høvding for dagen, og fylkestingets medlemmer hans krigere. Målet er at Vestfold igjen skal reise seg som Norges ledende vikingfylke. Stedet verden reiser til, om man vil oppleve ekte vikinghistorie og –kultur. Ambisjonene er store, mye arbeid har blitt lagt ned fra både frivillige, fagfolk og politikere, og nå begynner reisen. Vi håper innbyggerne i Vestfold, med ekte vikinggener, vil være med oss på det vi nå setter i gang. Vi vil ha verden til Vestfold, for det varherdet skjedde.

Kaupang i Larvik var Norges første by, Gokstadskipet fra Sandefjord er Norges største bevarte vikingskip, Osebergskipet fra Tønsberg har gitt oss Saga Oseberg og en fantastisk mulighet til å formidle vikingskiphistorien vår på, Borrehaugene er en unik samling gravhauger og Borre var kongssete i vikingtiden. Slaget ved Nesjar utenfor Helgeroa er norgeshistoriens største sjøslag og var helt avgjørende for Olav den Helliges kristning av Norge.

Det er hevet over enhver tvil at Vestfold er et viktig historisk fylke. Vikingtiden er en av de best kjente historiske epokene, og unik for oss i Skandinavia. Dette vil vi bygge videre på, formidle og markedsføre. Den overordnede strategien for vikingfylket er behandlet og vedtatt i fylkestinget. Denne uken vil vi være en viktig del av det moderne kapitlet av den spennende vikinghistorien i Vestfold, det er nå vi vedtar de konkrete tiltakene for å sette oss på verdenskartet nok en gang. Torsdag denne uken kan du selv være vitne til det i Gildehallen, eller via streaming på vfk.no.

Vi vil at alle som reiser gjennom Vestfold skal vite at de kommer til et vikingfylke i det de krysser grensen fra Buskerud eller Telemark. Vi vil ikke bare at folk skal stoppe her. Vi vil at folk skalreisehit. Hit til vikingfylket Vestfold. Vi vil befeste vikingveien i Vestfold, og blant annet utvikle de fire store, kjente vikingstedene i fylket til noe mer. Borre, Oseberg, Gokstad og Kaupang. Det er steder det skal være spennende å besøke. Jeg vil ha vikingby på Kaupang, etablere en vikinghavn, innrede Gildehallen, og kanskje til og med bygge en gravhaug der, hvor vi kan drive levende og opplevelsesrik formidling av vikingtiden inne i haugen. Vi er et lite fylke, og en levende reiserute med unike opplevelser langs veien skal kunne bringe folk på en tidsreise tilbake til vikingtiden. Jeg vil ha levende formidling ved museene våre, fortelle en historie, la deglukte,smakeoghørevikingtiden. Jeg vil ha tilbake originalgjenstander fra støvete kjellere i Oslo-museene, og stille dem ut i Vestfold. Alt dette vil vi gjøre med utgangspunkt i det unike arkeologiske arbeidet Vestfold har drevet over mange år. Vi bør grave mer og forske mer, for her har vi allerede en unik kompetanse i fylket. Til slutt skal vi tørre å markedsføre det vi har gjort, det vi gjør, og det vi har å tilby. Vi skal være klar over hvilken unik historisk skatt vi sitter på i Vestfold, og vi skal sørge for at hele verden får vite det. Verken mer eller mindre.

Samtidig vet vi at småkongene i Vestfold har overlevd vikingtiden. Vi må bli flinkere til å dra i samme retning for fylket vårt, innbyggere, kommuner og fylket sammen. Det er på tide at vi alle samarbeider tettere om å fremme vår vikingidentitet og felles historie. Vi er allerede i god gang, men jeg vil ha mer! Mer vikingtid, og mer Vestfold. Vi er vikinger – og vi bør la hele verden få vite det!

Lene Westgaard-Halle

Fylkestingsrepresentant og leder av vikingutvalget

Vestfold Høyre