Samarbeidspartiene Frp, Høyre, KrF og Venstre er enige om å gjennomgå retningslinjene for uttak av kvoteflyktninger. De fire partiene foreslår gjennomgangen i Stortinget fredag 20.juni.

Bakgrunn:

Alle som kommer til Norge er blant dem som har et stort behov for hjelp og beskyttelse. Norge skal ta imot like mange som før. De ti siste årene har myndighetene i landet sagt at mellom 5-10 % av den kvoten som vi tilbyr høykommisæren kan være personer med det som kalles spesielle og sterke behov. Utfordringen i dag er at det har blitt foreslått å ta imot enda flere enn før, noe som fører til kapasitetsmessige utfordringer i kommunene med tanke på muligheter for omsorg og helsehjelp.

- Det viktigste er at vi hjelper så mange som mulig. For hver person vi henter til Norge, kan vi hjelpe 26 personer i flyktningeleiren i Jordan og 13 personer på opplegget de har i Libanon. Viktig at vi hjelper flest mulig, at så mange som mulig får et tilbud for behovet er stort. Det viktigste for å hjelpe folk i Syria er det som skjer lokalt i nærområdene, sier statsminister Erna Solberg til Politisk Kvarter onsdag.

Høyre-Frp-regjeringen har så langt gitt 700 millioner til det humanitære arbeidet i området i Jordan, Libanon, Tyrkia som vil hjelpe mange. Dette er mye mer enn før, og regjeringen kommer fortsatt til å prioritere dette fremover. Det aller viktigste for regjeringen er å bruke pengene sånn at de hjelper flest mulig.

Norge tar imot 1000 kvoteflyktninger fra Syria, i tillegg til øvrige asylsøkere. I dag sitter det 5000 på norske mottak og venter på å bli bosatt og få begynne livene sine.

Det er utfordringer på kapasitet når det gjelder å bosette personer som kommer til Norge, med de kravene vi har til introduksjonskurs og norskopplæring. Det er derfor behov for en styrt innvandring til Norge, og da er det en viss kapasitetsbegrensning. Regjeringen jobber med å få kommunene til å ta imot flere, og heldigvis er det blitt bedre denne våren.

Vi håper alle at Syriakrisen skal gå over og at folk skal kunne flytte hjem og da er det viktig at de barna som sitter i flyktningeleirer og er bosatt i Libanon i dag får skolegang. Det bidrar vi til gjennom initiativet fra flere FN-organer og som vi er med og finansierer gjennom «No lost generation».