- Vi er kommune-partiet, ordfører-partiet og vi mener det når vi sier at samfunnet bygges best lokalt.Derfor samles vi denne helgen - over 600 engasjerte Høyre-folk fra hele landet, for å ha landets beste og viktigste politiske verksted, sa kommunalminister Jan Tore Sanner (H) på åpningen av Høyres Kommunalkonferanse 2014 i Tromsø.

Politisk verksted er svært viktig for Høyre ettersom vi lever i et samfunn som hele tiden endrer seg, og har behovfor nye ideer og bedre løsninger.

- Det betyr noe hvem som styrer. Nasjonalt og lokalt.Det betyr noe hvem som har ordføreren, hvem som styrer kommunen og hvilket politisk program dere er valgt på.Vi vant valget i fjor med nye ideer og bedre løsninger. Erna og vi andre i regjeringen jobber hver eneste dag med å innfri valgløfter og vi er godt i gang med å fornye, forenkle og forbedre, sier Sanner.

- Men skal regjeringen lykkes med de store viktige prosjektene; konkurransekraft for trygge arbeidsplasser, kunnskap i skolen og utvikling av pasientenes helsevesen – er vi avhengig av lokal oppfølging.Mye av makten i landet vårt ligger lokalt. Og slik vil vi at det skal være.

”Det gode samfunn bygges nedenfra av enkeltmennesket, familien og lokalsamfunn.”

- Dette kunne jo vært programerklæringen for en kommunalminister – men dette er viktige ord fra Høyres prinsipprogram.Og dette fundamentet gjennomsyrer politikken vår, både innholdet og hvilke saker vi mener er viktigst, påpeker Sanner.

4 Høgre i praksis

Han fortalte om fire gode eksempler på "Høgre i praksis" i innlegget sitt.

I Troms gikk stortingsrepresentant Kent Gudmundsen og Troms fylkeskommune litt lenger, da han som fylkesråd for utdanning omdøpte påsketid til matematikktid, og lanserte påskeskolen.Ved Brevika skole i Tromsø ble det som er kjent som den stille uken, fylt med tall og tegn.Elevene som ville fikk ekstra undervisning i matematikk og stilte enda bedre forberedt til vårens og sommerens prøver og eksamener.

- Dette var sikkert gøy for de som var gode i matte, men også et viktig tilbud for de som trengte litt ekstra hjelp for å knekke mattekoden.Og det fungerte, 8 av 10 som hadde stryk midtveis, bestod matematikk ved slutten av året, sier Sanner.

I Moss har de tatt på alvor at eldre er gamle nok til å bestemme selv. Og at de fleste av oss liker å velge hvem som skal komme hjem og hjelpe når behovet kommer.

- Nå har de eldre muligheten til å bestemme selv i Moss. De innførte fritt brukervalg både for hjemmehjelp og hjemmesykepleie. På den måten kan de eldre velge hvem de vil ha besøk av – og kommunen betaler, sier Sanner.

For mange er det viktigste spørsmålet; når kommer bussen? Ikke når den skulle kommet.

- Heldigvis finnes det lokalpolitikere som tenker på slikt, og i fjor investerte Vest Agder i såkalt sanntidssystem.Dermed kan innbyggerne enkelt se på tavlen, eller på mobilen hvor langt unna bussen er, og kanskje velger flere å ta bussen fremfor bilen. Den kommer tross alt om bare tre minutter, forteller Sanner.

Det fjerde eksemplet på "Høgre i praksis" er hentet fra Sola kommune.

- Trygge arbeidsplasser skapes lokalt, og det betyr noe hvem som styrer.Det er ikke tilfeldig at Sola vinner NHOs nærings NM der de ser på nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets størrelse.Riktignok har ulike kommuner ulike muligheter – men å drive lokal næringsutvikling handler om å være en ”ja-kommune”, lytte til næringslivets behov og prioritere det arbeidet det er å skape trygge arbeidsplasser, sier Sanner.

- Nå har jeg trukket frem noen gode eksempler fra Høyres lokalpolitikk og det finnes mange flere. Vi lager ikke politikk for programmene eller avisene, men for innbyggerne.Vel så viktig som politikken i programmene er vår evne til å få satt den ut i livet. Åløse virkelige problemer for virkelige mennesker.Man kan kalle det gjennomføringskraft – jeg kaller det Høyre i praksis.