- Står vi samlet, har vi bedre forutsetninger for å møte de utfordringene vi står overfor i det globaliserte samfunnet.

Stortingspresidenten og Stortinget er vertskap når Nordisk råds 65. sesjon arrangeres i Oslo 29.–31. oktober. Det vil bli en pause i den normale aktiviteten på Stortinget mens arrangementet pågår, skriver Stortinget på egne nettsider.

Onsdag 30. oktober starter det første møtet i stortingssalen kl. 9.00.Møtene i stortingssalen er åpne for publikum, og overføres på Stortingets nett-TV.

En sesjon i Nordisk råd er et toppmøte mellom regjeringssjefene og parlamentene fra de nordiske landene. Sesjonene arrangeres årlig i det landet som har presidentskapet i Nordisk råd.

– Det at Nordisk råds sesjon går av stabelen i Stortinget gjør Stortinget til en arena for nordisk relasjonsbygging. I det nordiske samarbeidet er byggingen av gode relasjoner like viktig som de politiske beslutningene som blir vedtatt. Sesjonen er en sentral møteplass for beslutningstakere, organisasjoner, partigrupper og embetsfolk, uttaler stortingspresidenten.

Det er rundt 900 akkrediterte deltakere og gjester til årets sesjon. Blant disse finner vi nordiske parlamentarikere, embedsmenn, ministere og presidenter samt gjester fra Russland. Stortingets delegasjon til Nordisk råd er nyvalgt.

– Jeg ser frem til å ta i mot mine kollegaer – de nordiske parlamentspresidentene. Det blir viktig for oss å bygge fellesnevnere, og se på hvordan vi gjennom det internasjonale arbeidet, som springer ut av parlamentene, kan styrke den nordiske profilen internasjonalt, sier stortingspresidenten.