Det forventes at feltet samlet kan gi inntekter på svimlende 1350 milliarder kroner tilbake til storsamfunnet over sin levetid på 50 år.

- I en tid med mye usikkerhet i leverandørindustrien og oljenæringen kommer utbyggingsplanene for Johan Sverdrup-feltet som en nødvendig vitamininnsprøytning, sier Tina Bru.

Investeringskostnadene for fullfeltsutvikling er beregnet til i størrelsesorden 170-220 milliarder kroner.

- Utbyggingen av første fase av Johan Sverdrup-feltet er antatt å skape 51.000 årsverk nasjonalt, av dette er hele 34.000 årsverk forventet hos leverandørbedrifter i Norge og deres underleverandørbedrifter, sier Tina Bru.

I dag ble det kjent at Aibel skal bygge dekket på boreplattformen på feltet.

- Denne kontrakten, i kombinasjon med de andre tildelte kontraktene, viser at norsk leverandørindustri i aller høyeste grad er konkurransedyktig i en stadig mer globalisert økonomi, avslutter Tina Bru.