Høyre foreslår derfor at man får et høyere årlig sparebeløp, fetere skattefradrag og en høyere øvre grense på beløp.

- Jeg vil kalle det usosialt av regjeringen å innføre slike retningslinjer, uten å stimulere til økt sparing i BSU, sier Gunnar A. Gundersen, skattepolitisk talsmann i Høyre, til DN.no

Allerede i fjor la en samlet opposisjon på Stortinget frem et representantforslag om å forbedre ordningen for boligsparing for ungdom (BSU). Og behovet blir ikke mindre i lys av strengere boliglånskrav, understreker Gundersen overfor DN.no.

- Nå blir det viktigere enn noen gang med BSU. Ungdom vil med de nye retningslinjene havne utenfor boligmarkedet. Hvis en først faller utenfor er det utrolig vanskelig å komme inn igjen, og det bekymrer oss.

Høyres forslag slik det ble fremmet i fjor:

 • Øke det årlige sparebeløpet fra 20.000 kroner til 25.000 kroner
 • Øke skattefradraget fra 20 til 28 prosent
 • Øke det øvre sparebeløpet til 300.000 kroner

Høyre mener det øvre sparebeløpet nå igjen bør økes i takt med de nye retningslinjene. 300 000 kr i egenkapital for kjøp av bolig er ikke lenger nok til en god bolig slik det var for et år siden, men det er likevel en solid økning i forhold til dagens maksbeløp på 150 000 kr. Høyre mener det er viktig at unge, spesielt unge som studerer og går ut i jobb senere, også får muligheten til å kjøpe sin egen bolig.

- Dessverre er det nok i realiteten lenge til vi ser disse endringene, selv om de er utrolig viktige for at unge skal klare seg på boligmarkedet. I tillegg stimulerer BSU en adferd som er god, man lærer seg til å spare. Det andre er at BSU-ordningen gir en kraftig skatteseddelstimulans til unge som kanskje ikke har så ressurssterke foreldre at de kan stille opp med garantier, sier Gundersen til DN.no.

Forslaget nedstemt i Stortinget

Sist forslaget ble fremmet av opposisjonspartiene, ble det stemt ned i Stortinget av regjeringspartiene. Finansministeren skrev også i brev til partiene i fjor at dersom målet er å øke den private sparingen, er ytterligere skattefavorisering av bestemte spareordninger som BSU neppe særlig virkningsfullt.

Men å styrke BSU ordningen er viktig for Høyre og noe partiet kommer til å foreslå igjen. Åeie egen bolig står sentralt for mange nordmenn, derfor er det viktig at det er muligheter for nettopp det.

- Det kan fort skje at de rike kommer seg inn på boligmarkedet, mens de andre blir stående utenfor. Det burde engasjere regjeringen mer, sier Gundersen til DN.no.

FAKTA BSU

 • Boligsparing for ungdom er en svært gunstig spareform for de under 34 år med egen inntekt.
 • du kan spare inntil 20.000 kroner hvert år
 • gir et direkte skattefradrag på 20 prosent, maks 4.000 kroner årlig
 • du kan spare opp totalt 150.000 kroner på BSU
 • har alltid gode renter
 • du kan spare til og med det året du fyller 33 år
 • skattefordelen kan kun utnyttes fra og med det inntektsår man fyller 13 år.
 • du kan kun bruke pengene til å kjøpe bolig, eller til å nedbetale lån på en bolig du har kjøpt og flyttet inn i etter at du startet sparingen
 • kan som hovedregel bare opprettes én gang for hver person

Les hele saken på DN.no