- Vi har for mange lærere som selv sier at for å kunne gi en god undervisning i klasserommet så trenger de mer etter- og videreutdanning. Vi vet fra både nasjonal og internasjonal forskning at det som teller mest er å løfte lærernes kompetanse, slik at de kan ha ro i klasserommet og ikke minst faglig autoritet til å løfte elevene, sier Erna Solberg.

- SV er mest opptatt av skolefritid, og ikke skoletiden og innholdet i undervisningen. Det viktigste må nå være etter- og videreutdanning av lærerne.

- Ålære elevene i grunnskolen gode lese- og skrivekunnskaper er helt fundamentalt, og noe av det viktigste sosialpolitiske redskapet vi har. Når SV har frykt for private, så er det å si at det er ikke hvem som driver skolen som er viktig, det er hva som skjer i klasserommet som er avgjørende, sier Solberg.

- Det som ligger i statsbudsjettet av prioritering, det er mer skolefritid, og ikke innholdet i skolen.

På spørsmål fra programleder om hvordan man skal hindre at 1 av 3 dropper ut av den videregående skolen, svarte Erna Solberg at det er systematisk arbeid fra første skoledag:

- Det begynner med å lære barna å lese og skrive i grunnskolen. Det andre vi må gjøre er å satse på ungdomsskolen, som har blitt et "pauserom" i den norske skolen. Fra 8.-10. klasse trenger vi mer leksehjelp.

Erna Solberg var tydelig på hva hun vil prioritere på skolesektoren i årene som kommer:

- En kraftsatsning på lærerne er det viktigste de neste 4 årene.