Bakgrunnen for at Høyre og Helleland reiser denne debatten er at norsk arbeidsliv blir stadig mer avhengig av utenlandske arbeidstakere. Mange av disse slår seg ned i byene, men over 400 kommuner hadde netto innflytning fra utlandet i 2011.

Mange hjørnestensbedrifter i distrikts-Norge er helt avhengige av arbeidsinnvandring for å holde hjulene i gang. Regjeringen har stort fokus på asylsøkerne som kommer til Norge, men situasjonen i dag er den at det i 2010 kom nesten fire ganger så mange arbeidsinnvandrere som folk på flukt.

Høyre mener at enkle grep som tilstrekkelig språkopplæring og kompetansekartlegging vil kunne hjelpe arbeidsinnvandreren selv, så vel som Kommune-Norge til å ta i bruk de store ressursene denne gruppen innvandrere bringer med seg.

Dette er bakteppe for at Stortinget i dag skal debattere hva regjeringens strategi for bedre å integrere arbeidsinnvandrere er med Integreringsminister Audun Lysbakken.

Følg stortingsdebatten som går i ettermiddag direkte her.

Les hele interpellasjonen her.