I 2014 skal det brukes hele 170 millioner kroner for å øke kompetansen for de ansatte i barnehagene. I tillegg vil det bli satt i gang en egen foreldreportal, med den informasjon foreldre trenger om barnehagene.

- Dette vil bli litt på lik linje som det man finner om skoler. Her kan foreldre få vite mer om det pedagogiske opplegget, hvor mange voksne det er per barn eller hvor mange lærere det er, sier kunnskapsministeren til Dagsavisen.

Ifølge et oppslag i Dagsavisen torsdag 21. november er norske foreldre de i Norden som er minst fornøyde med barnehagene. Samtidig er grunnbemanningen i norske barnehager høyere enn både i Danmark og Sverige.

- Jeg tenker at vi har et stykke å gå. Og det er bra at foreldre stiller krav. Vi vil gjøre enda mer for å få kvaliteten opp, og fortsatt er det for store forskjeller i barnehagene, sier Røe Isaksen til Dagsavisen, før han fortsetter:

- Denne regjeringen vil bruke de neste fire årene på å satse tungt på kvalitet i barnehagene. For 2014 foreslår regjeringen å bruke totalt 170 millioner kroner til å styrke kompetansen for alle ansatte i barnehagene.

Dette er forøvrig 50 millioner kroner mer enn i fjor, og 10 millioner kroner mer enn hva de rødgrønne foreslo i budsjett.

Les hele saken i Dagsavisen fredag 22. november 2013.