Hvordan skal Norge hindre at asylsøkere som har fått endelig avslag blir boende på ventemottak? Mer bistand til land som samarbeider om hjemsendelse av avviste asylsøkere, og mindre til land som ikke samarbeider. Slik tenker flere på Stortinget, inkludert Høyres Trond Helleland.

Han mener det er naturlig å vurdere landenes samarbeidsvilje i sammenheng med norsk bistand.

Fra Eritrea, Etiopia og Somalia kommer det tusenvis av asylsøkere til Norge. Til disse landene kan det være vanskelig å gjennomføre tvangsretur for asylsøkere som har fått endelig avslag.

- Bistanden kan fungere både som pisk og gulrot. Vi kan gi mer til land som åpner for å ta imot, og vi kan straffe land som ikke gjør det, sier Trond Helleland.

Les hele saken hos Aftenposten.no