- Ingen land i verden har oppnådd bærekraftig økonomisk vekst uten å satse på utdanning. Etter åtte år med rødgrønn makt er andelen av bistandsbudsjettet som går til utdanning nesten halvert, sier Børge Brende (H).

Med statsminister Erna Solberg i spissen, som leder FNs generalsekretærs pådrivergruppe for Tusenårsmålene, skal Norge ta en lederrolle globalt for å sikre at alle barn får mulighet til skolegang.

- Vi vil doble utdanningssatsingen. Vi må gi alle barn i verden mulighet til å gå på skole. Vår statsminister leder FNs pådriverarbeid for tusenårsmålene. Med henne i spissen, skal vi ta en global lederrolle for utdanning, sier Brende.

Nato

Nato-solidariteten er fundamentet for Norges sikkerhet.

- Vi er igjen blitt minet om behovet for å ha et sterkt og robust forsvar. Norge vil bidra til å bevare NATOs forsvarsevne og styrke alliansens politiske slagkraft, sier Brende, som også snakket om globaliseringen og økonomisk vekst i talen til landsmøtet søndag.

Økonomisk vekst

- Globaliseringen gjør verden til et bedre sted for stadig flere. Norges velferd ville ikke vært mulig uten en internasjonal rettsorden og en global handel som fungerer. Økonomisk vekst i Asia, Afrika og Latin-Amerika betyr færre fattige. Den ekstreme fattigdommen i verden er halvert som følge av globalisering og økt global handel. Høyre skal være en pådriver for en friest mulig verdenshandel. En ny, global handelsavtale gjennom WTO kan øke verdiskapingen med 1200 milliarder kroner, og skape titalls millioner av nye jobber, sier Brende.

Næringsliv

Næringsliv og privat sektor skaper arbeidsplasser, bygger skattegrunnlaget og finansierer velferden.

- Vi gjør næringsliv og privat sektor til en medspiller i utviklingspolitikken. Bedrifter som tjener penger, som reinvesterer og skaper jobber, er den mest effektive formen for fattigdomsbekjempelse.Det er på tide å ta steget fra bistandspolitikk til utviklingspolitikk, sier utenriksministeren.

Her kan du se innlegget:

You need Adobe Flash and Javascript to view this file


Les hele talen her.