Kort fortalt

  • Lovfestet rett til heltid er en sentral kampsak for LO, SV, AUF og venstresiden i Ap.
  • Høyre og de øvrige opposisjonspartier mener mer fleksible turnusordninger er viktigere enn styrket rett til heltid.
  • Regjeringen skal før sommeren fremme forslag om endringer i arbeidsmiljøloven, blant annet turnusreglene.

Forslagene får støtte av de tre andre opposisjonspartiene på Stortinget, og vil derfor raskt kunne gjennomføres dersom de rødgrønne mister flertallet på Stortinget i 2013.

Høyre ønsker å øke adgangen til å eksperimentere med fleksibel turnus fra ett år av gangen, som i dag, til hele fem år.

– Det skaper stor usikkerhet på mange arbeidsplasser at man kun kan avtale alternativ turnus for ett år av gangen, forklarer Torbjørn Røe Isaksen, arbeidspolitisktalsmann i Høyre.

I tillegg tar partiet frem igjen forslaget om å avskaffe den lovfestede retten store fagforbund i dag har til å blokkere alternative turnusordninger. Kun Arbeidstilsynetskal kunne sette bom for ordninger det lokalt på et sykehjem eller sykehus er enighet om å prøve ut, mener Høyre.

Venstre, KrF og Frp bekrefter alle overfor Aftenposten at de støtter forslagene fra Høyre.


Les hele saken i papirutgaven av Aftenposten (03.04.11).