En ny regjering vil forbedre diagnostisering og behandling av kreft. Kreft er en folkesykdom som rammer mange av oss. 200.000 nordmenn har eller har hatt kreft. Årlig rammes 25.000, og 10.000 dør av sykdommen.

- Mye er bra med norske sykehus. Men vi vet at vi kan bli bedre på å avdekke og behandle kreft. For mange venter for lenge på en diagnose, sier Høyres leder Erna Solberg.

Tverrfaglige diagnosesentre

Høyre og Fremskrittspartiet vil etablere tverrfaglige diagnosesentre i alle helseregioner, som gir raskere diagnostisering ved mistanke om kreft og andre alvorlige sykdommer.

- Diagnosesentrene kan raskt teste og utrede pasenter med uspesifikke symptomer, og mistanke om kreft. De vil sørge for raskere diagnose og oppstart av behandling, og hindre at pasienter blir kasteballer i helsetjenesten, sier Erna Solberg.

48 timers frist

En ny regjering har en sterk ambisjon om å korte ned ventetiden.

- Vi vil gjøre noe med den usikkerheten kreftpasienter møter. Ett av de viktige tiltakene våre er oppstart av diagnostisering i løpet av 48 timer fra det oppdages mistanke om kreftsykdom. Vi vil styrke pasientenes rettigheter og gi bedre informasjon, så kreftpasienter opplever en bedre trygghet. For mange blir det en ekstra belastning å måtte vente. Vi vil redusere tiden med frykt og usikkerhet, sier FrP-leder Siv Jensen.