– Det vil være et stort feilgrep om man ikke renser utslippene på Kårstø. Og vi kan ikke kutte bare halvparten av utslippene på Kårstø, sier Høyres miljøpolitiske talsmann Peter Gitmark.

Han vil både rense utslippene fra gasskraftverket og fjerne utslippene fra gassterminalen på nabotomta. Utslippene fra gassterminalen (gassprosesseringsanlegget) på Kårstø er Norges nest største utslipp, med langt over en million tonn CO2 årlig.

– Jeg ønsker å fjerne utslippene også fra gassprosesseringsanlegget, og få prosjektet til å bli så stort som mulig, sier Gitmark.

Renseprosjektet på Kårstø er blant de ledende i verden, og viktig for utviklingen av CO2-håndtering som et av de viktigste klimatiltakene de nærmeste tiårene.

Bellona glad for Høyres klare linje
– Det er bra at Høyre er tydelige på at Kårstø skal renses. Hvis det skulle bli et regjeringsskifte og vi fikk en regjering med Høyre, er det uhyre viktig at Kårstø ikke legges på is, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

– Det er blitt bygget opp mye kompetanse i arbeidet med å skulle rense CO2-utslipp på Kårstø, og det ville vært et enormt tap for både norsk og internasjonalt arbeid med CO2-håndtering om prosjektet blir stoppet av politiske årsaker. Vi er derfor glade for at Gitmark klart sier at renseanlegget skal bygges, sier Holm.

Draugen-besøk
Tidligere i høst besøkte Peter Gitmark olje- og gassplattformen Draugen i Norskehavet. Gassen som produseres på plattformen, skipes gjennom rørledning til Kårstø. Se video fra besøket under.

Høyre-TV: Peter Gitmark besøker Draugen plattformen