- Årlig kjører det 20.000 trailerlass fra Norge til Sverige med avfall, og tallet øker. Det er en dårlig miljøpolitikk, sier Høyres medlem i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Siri A. Meling.

Hun mener den særnorske forbrenningsavgiften fører til at norsk søppel forsvinner til Sverige.

– Her har staten støttet byggingen av norske fjernvarmeanlegg med to milliardar kroner for å bygge ut miljøvennlig energi. Da er det dårlig økonomi og lite miljøvennlig å opprettholde en avgift som gjør at disse anleggene taper kampen om råstoffet, sier Siri A. Meling som stiller spørsmål til miljøvernminister Erik Solheim i spontanspørretimen onsdag.


Les mer og se video hos TV2Nyhetene.no