– Vi er nødt til å gjøre alt vi kan for å avdekke vold og overgrep mot barn. Det er derfor veldig viktig at barn som man mistenker er utsatt for vold eller overgrep blir undersøkt. Barn som har vært utsatt for vold og overgrep skal få god og omsorgsfull hjelp, sier Høie til Aftenposten.

Volds- og overgrepsutsatte barn får kun tilbud om rettsmedisinsk undersøkelse i to av ti dommeravhør. I 2013 var der flere titalls barn som ikke fikk medisinsk undersøkelse selv om politiet hadde bedt om det. Det er hovedsakelig mangel på leger med rett kompetanse som er årsaken til det, og mangelen på leger med denne kompetansen beskrives av Ullevål universitetssykehus som en flaskehals.

– Helseforetakene skal sørge for at det finnes spesialister som kan gjøre slike undersøkelser, sier Høie til Aftenposten.

Sammen med justisministeren og barne- og likestillingsministeren skal han se hva de kan gjøre for å bedre tilbudet. Det tar lang tid å utdanne leger som kan gjøre disse undersøkelsene. I tillegg krever det lang erfaring før leger med rett kompetanse føler seg klar til å kunne vitne om funnene i en rettssak.

Les hele saken i Aftenposten torsdag 6. mars 2014.