Mæland har ansvar for å følge opp statens eierskap i 25 selskaper, deriblant Telenor, Kongsberg Gruppen, Yara, Entra og Statkraft. I et brev til samtlige styreledere inviterer hun dem til et møte i departementet, skriver VG mandag.

Formålet er å snakke om korrupsjon, og da statens nulltoleranse for korrupsjon.

- Jeg kommer til å tydeliggjøre hva som er vårt syn på dette, nemlig at vi har nulltoleranse for korrupsjon. Korrupsjon er ødeleggende for land og selskaper, og bidrar til å bygge ned demokratisk utvikling og rettferdig fordeling, sier Mæland til VG.

- Jeg har registrert at det har vært et hyppig tema gjennom flere år, og særlig de siste månedene. Åjobbe internasjonalt og globalt kan være vanskelig. Vi har store forventninger til at selskaper opptrer lovlydige, enten de er hjemme eller ute, legger hun til.

Hun vil blant annet ta opp hva som er styrets rolle og ansvar ved varslinger og mistanke om korrupsjon i møtet i neste uke. Hun ønsker også synspunkter på hvordan man kan avdekke risikoområder, og på hva som er de største utfordringene i forebyggingsarbeidet.

Les hele saken i VG mandag 17. mars.