Høyre-Frp-regjeringen leverer:

  • Endret departementsstrukturen og etablert et Kommunal- og Moderniseringsdepartement for å se offentlig sektor i sammenheng.
  • Færre mål i tildelingsbrev til statlige etater.
  • Statlige virksomheter skal finne tidstyver og fjerne dem. De skal også melde fra om tidstyver skapt av andre.
  • Taktskifte på digitalisering – i år gitt ekstra midler til digital tinglysing i Kartverket og elektronisk søknad om lån og bostøtte fra Husbanken.
  • Endret e-forvaltningsforskriften slik at digital kommunikasjon er hovedregel.
  • Brev til fylkesmennene om at de må stramme inn på muligheten til å komme med innsigelser i planprosesser for å få raskere gjennomføring.
  • Satt i gang et arbeid for å forenkle kravene i den tekniske byggeforskriften.
  • Startet arbeid med forslag som vil fjerne søknadsplikten og gjøre det enklere å bygge små nybygg.
  • Gjennomgang for å korte ned tidsfristene som gjelder i plan- og byggeprosesser.
  • Startet arbeid med sikker digital postkasse for alle innbyggere.

- Høyre bruker tiden i regjering og Storting på å levere på våre valgløfter. Et av våre store prosjekter handler om å forenkle og modernisere Norge, sier Kapur, før han legger til:

- Visste du at hvert år sender offentlige virksomheter ut mer enn 125 millioner brev på papir? Visste du at på NAV kontorene må saksbehandlerne punche inn data fra papirbaserte søknader på nytt i et skjema før de sendes til Husbanken? Visste du at hver eneste arbeidsdag kjører lastebiler store lass med rundt 5000 tinglysingspapirer til Hønefoss og Ullensvang? Visste du at 22 innsigelsesinstanser kan sette en stopper for en enkel boligplan?

Les også: 125 millioner brev på papir

Kapur påpeker at Høyre-Frp-regjeringen jobber etter klare mål og er godt i gang med å forenkle din hverdag. I faktaboksen til høyre kan du se hva som allerede er gjennomført.

- Men det er nå en gang slik at en god endringsprosess må også skje på toppen. Også Regjeringen skal ta sin egen medisin, sier Kapur, som sikter til at det nå skal gjennomføres en ekstern utredning som analyserer mulighetene for å fornye, forenkle og forbedre de administrative funksjonene i departementsfellesskapet.

- Det er betydelige likhetstrekk mellom departementene, kanskje kan det være stordriftsfordeler hvis man organiserer seg annerledes. Vi bør se på om noen oppgaver kan kjøpes av private leverandører eller løses gjennom fellesfunksjoner. Tiden er også moden for å se på om det er oppgaver som rett og slett kan falle bort på ved å digitalisere interaksjonen mellom staten og innbyggerne, sier Kapur før han avslutter.

- Vi må over tid bygge endringskapasitet i staten. Det betyr at endringene ikke bare må komme for å løse et problem men i større grad for å ta ut et potensiale.