Tidligere denne uken skrev Aftenposten at antall brudd på glattcellereglene har økt dramatisk, til tross for politikerløfter om flere varetektsplasser. Pågrepne skal overføres fra glattcelle til vanlig varetektscelle innen 48 timer, men i første halvdel av 2000 satt 96 personer ulovlig lenge på glattcellle. I første kvartal av 2010 satt 461 ulovlig lenge - bare i Oslo politidistrikt.

- På samme måte som vi har hurtigmottak for asylsøkere, kan vi ha egne avdelinger for utenlandske kriminelle med noe mindre krav til fasiliteter og innhold i soningen, sier André Oktay Dahl, justispolitisk talsmann for Høyre. Han peker på den forskjellen det er, at norske statsborgere tross alt skal tilbakeføres til det norske samfunnet.

Frp går enda litt lenger enn Høyre. Frp vil flytte utlendinger fra varetekt over i nedlagte militærleire.

Tidligere har Høyre, Frp og Venstre foreslått å kjøpe soningsplasser i utlandet.