I dagens utgave av avisa Nordland peker Høyres ordførerkandidat i Bodø Ole Hjartøy ut sin drømmelærer, etter oppfordring fra Høyres nestleder Jan Tore Sanner:

- Erik Fjeldstad hadde en evne som lærer til å få enkeltpersonene til å prestere, og klarte å motivere elevene på en utrolig god måte, sier Ole Hjartøy.

Han møtte sin gamlelærer Erik Fjeldstad til en prat utenfor Bankgata ungdomsskole. Dette var i 1969-70. Det gikk Ole Hjartøy i 9. klassetrinn, mens Fjeldstad var ny utdannet lærer.

- Ikke bare var jeg glad for å ha Erik Fjeldstad som lærer, men i tillegg har min eldste sønn hatt ham som lærer, sier Ole Hjartøy og fortsetter:

- Så han er en lærer jeg også satte svært høyt som forelder.

Til stede utenfor Bankgata ungdomsskole var også Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

- Skolepolitikk er kanskje Høyres aller viktigste sak. Og dette er et område der kommunene har et veldig stort ansvar. Som skoleeiere har de ansvar for å ansette lærere og skoleledelse, og sammen med staten har de et ansvar for etter- og videreutdanning av lærerne, sier Sanner.

Han ønsker at flere elever skal få oppleve å ha en lærer de setter like høyt som det Hjartøy gjør med Fjeldstad.

- Man får ikke en edre skole enn nivået på lærerne. Det er det ingen tvil om. Og vi ønsker å framsnakke lærerne, sier Sanner.


Les hele saken på side 8 i Avisa Nordland, 18.08.11

Les også:

Høyre vil gjøre læreryrket til et drømmeyrke

Drømmelærerne (les andres historier og del DIN historie)