Bare i Troms strøk 275 elever innen matte og norsk i fjor vår. Mange av disse elevene kunne kanskje klart videre skolegang om de fikk en ekstra mulighet til å ta eksamen. Erfaringer så langt viser at store faglige bragder kan utrettes på kort tid når motiverte elever møter engasjerte lærere. Sommer- og påskeskolen i Troms er eksempler på hvordan elever som var i fare for å stryke i et fag, likevel har tatt seg skikkelig sammen og levert svært gode karakterer i fagene etter bare noen få ukers intensiv undervisning.

Fylkesråd for utdanning, Kent Gudmundsen, har derfor tatt initiativ ovenfor Kunnskapsdepartementet med siktemål at det skal på plass en prøveordning i Troms innen matte og norsk. Dermed kan vi høste nasjonal erfaring for hvordan en slik ordning vil slå ut. Svaret har imidlertid drøyet på seg og ordningen kan derfor være i fare for 2012 fordi Kunnskapsdepartementet nå har brukt 8 måneder på å svare Troms fylkeskommune og fylkesråd Gudmundsen.

Ordningens praktiske gjennomføring er ikke spesielt krevende og dermed er dette vel anvente ressurser. Ved utarbeidelse av den sentralgitte eksamenen lages det to ulike sett. Det andre settet er dermed klart straks resultatet fra den ordinære eksamenen er kjent. I ukene mellom det ordinære eksamensresultatet og til avvikling av kontinueringseksamenen i slutten av juni, vil det kunne avholdes skolering etter modellen "sommerskole" og hvor elevene får intensiv repitisjonskurs og inngående tilpasset opplæring. Mange elever bruker å "knekke koden" i faget med denne formen for undervisning og med sterk motivasjon gjennom mulighetene som ligger i det å kunne fortsette som planlagt med ny eksamen. De neste 14 dagene i juli avholdes ny sensur og elevene har dermed resultatet klart før søknadsfristen til samordna opptak i midten av juli måned.

Elever som i dag ikke får fortsette skoleløpet som planlagt har lett for å havne på tiltaksordninger. Naturlig nok siden man da mangler kompetansebevis og det er ekstra vanskelig å skaffe seg jobb. Dermed blir veien ekstra lang tilbake til skolebenken. Dette må vi strekke oss langt i å unngå, avslutter Gudmundsen.