Regjeringen fjernet kompetansekravet til andre enn leger da samhandlingsreforen ble innført. Sykepleierforbundet la onsdag frem en rapport som viser at hjemmesykepleierne er bekymret for tilbudet til hjemmeboende pasienter, og at de opplever at arbeidsdagen er blitt tyngre, skriver Aftenposten.

- Sykepleiernes rapport som viser at sykepleierne opplever å mangle kompetanse viser hvor galt det var da Regjeringen fjernet kompetansekravet i kommunehelseloven. Nå stilles det kun krav til legene, sier Bent Høie til avisen.

Høie påpeker at det er et sjansespillå innføre samhandlingsreformen hvor kommunene fikk mer ansvar for syke innbyggere samtidig som kompetansekravet til ansatte ble fjernet.

- Vi vil innføre dette kravet i kommunehelseloven igjen, og vi vil sørge for mer midler til videre- og etterutdanning særlig til dem som arbeider i hjemmebasert omsorg, lover Høie.

På grunn av samhandlingsreformen sendes også pasienter raskere fra sykehus til sykehjem.

- Det betyr at beboerne har flere diagnoser enn tidligere. Derfor vil vi innføre en nasjonal norm for legedekning på sykehjem, sier Høie som også vil aktivt gå i dialog medkommunene om behov for sykehjelsplasser.

- Vi må sette oss ned med kommunene og diskutere konkrete mål får antall sykehjemsplasser. Det er også nødvendig å se på antall korttidsplasser. Np brukes de i stor grad til utslusing av pasienter som skrives ut fra sykehus, i stedet for å avlaste hjemmesykepleien, slik at hjemmebeoere kunne få tilbud om plass, sier han.

Les hele saken i Aftenposten her.