- For meg er en drømmelærer en lærer som ser deg, engasjerer deg og utfordrer deg. Jeg har hatt flere slike lærere, men den som står sterkest i mitt minne er klasseforstanderen min i 5. klasse, Ola Rønning. Hvorfor? Han hadde engasjement, positiv autoritet og likte å løfte oss.

Innen 2030 er Høyres mål å rekruttere lærerstudenter blant de 25 prosent beste elevene fra videregående skole.

- Vi vil gjøre det så meningsfullt å være lærer at de som starter i yrket ikke kan tenke seg å forlate skolen. Dette skal gi oss verdens beste skole, sier Høyrelederen.

- Drømmelæraren er ein som brukar tid på å sjå eleven. Ikkje ein kul ein som gir klassen fri eller lar dei sjå på film. Eg var ein ivrig fyr som vart fort ferdig med oppgåvene, eit potensielt uromoment, men min klassestyrar Sissel Solstad var flink til å kanalisera overskotsenergien til nyttig arbeid.

Arne Hjeltnes, forfattar, bedriftsleiar og sentralstyremedlem i Høgre

Les flere drømmelærer-historier her.

Del DIN drømmelærer-historie på Høyres Facebook-side.

Norsk Lektorlag: Ja til faglige karriereveier i skolenSlik vil Høyre gjøre læreryrket til Norges drømmeyrke:

1. Høyre vil gi læreren nye karrieremuligheter

a) Det skal bli mulig å stige i gradene som lærer. Det skal bli mulig å bli spesialist med økt prestisje, økt lønn og økt status.

b) Undervisning er skolens kjernevirksomhet. Likevel er det per i dag slik at karriereopprykket består i å fjerne seg fra klasserommet. Det må endres. Høyre vil at de flinkeste lærerne skal være i klasserommet

2. Høyre vil stille høyere krav for å bli lærer

a) Opptaksintervju på personlig egnethet som lærer.

b) Absolutte krav om karakteren 4 i norsk, matte og engelsk.

3. Høyre vil styrke kompetansen til dagens lærere

a) Vi må styrke innsatsen med etter- og videreutdanning av lærerne.

b) Ny modell med finansiering av etter- og videreutdanning der staten betaler 60 prosent, kommunene 20 prosent og den enkelte lærer 20 prosent.

4. Lærerne skal få lov til å være lærere

a) Vi ønsker nye yrkesgrupper inn i skolen for å avlaste lærerne. Høyre vil at lærerne skal brukes mest mulig tid på å være lærer.

5. Sertifiseringsordning

a) Høyre vil utvikle en sertifiseringsordning av lærere for å sikre elevene gode og kvalifiserte lærere. Sertifiseringsordningen skal knyttes opp til rett og plikt til relevant etter- og videreutdanning gjennom yrkesløpet.

b) I land der sertifiseringsord ning er innført, inngår som regel et prøveår i praksis der den ferske læreren får veiledning av en mentor.