- Vi er opptatt av at økonomien skal bli grønnere i årene framover enn den har vært under de rødgrønne, sier Høyre-leder Erna Solberg (H) til Dagbladet.

Solberg anser miljø som en viktig sak. Nå lanserer hun en tipunkts liste over hva Høyre vil gjøre, en liste som er beskrevet i Dagbladet torsdag.

Klimateknologi

  • Styrke satsingen på utvikling av ny, klimavennlig teknologi ved å doble avkastningen fra fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging fra 2014.

- For eksempel støtte til nye produksjonsmetoder for industri med store CO2-utslipp, som ilmenitt-smelteverket i Tyssedal, sier Erna Solberg til Dagbladet.

- Satsingen vil både redusere utslippene og styrke konkurransekraften. Når vi ikke kan være billigst, må vi være best, sier Nikolai Astrup til Dagbladet.

CO2-fangst og —lagring

  • Sikre realisering av minst ett fullskala anlegg innen 2020.
  • Ett av dem skal kobles til nytt kullkraftverk på Svalbard.
  • Vurderer ett renseanlegg for industriutslipp i Grenland, Telemark.

- Prosjektet på Mongstad er dyrt og tar lang tid. Vi vil ha et pilotprosjekt før Mongstad, sier Astrup.

Energieffektivisering

  • Sette et kvantifiserbart enøk-mål for 2020 og 2040.
  • Innføre skattefradrag for utgifter til enøk og gi mer støtte til utskifting og konvertering av oljefyr.

Miljøvennlig transport

  • Gjennomgå bilavgiftene for å gjøre det mer lønnsomt med miljøbiler, som plug-in hybrid
  • Innføre krav om at alle nye drosjer, ferger og tog samt nye kommunale og statlige kjøretøy skal ha lave eller null utslipp innen utgangen av 2018.
  • Forlenge avgiftsfritaket for miljødrivstoff fram til 2020.
  • Gi mer penger til bykommuner som satser kollektivt og sikre 50 prosent statlig finansiering til store bybaneprosjekter.

- Utslippene fra samferdsel skal ned, gjennom å bruke gulrot og pisk. Offentlig sektor skal gå foran, sier Solberg til Dagbladet.

- Der ikke annet er spesifisert, gjelder miljøløftene fra den dagen Høyre kommer i regjering, bekrefter Nikolai Astrup, som også er opptatt av naturvern.

- Vi er opptatt av biologisk mangfold, og mener frivillig vern er løsningen. Vi vil også doble bevilgningen til rydde opp i miljøgifter, noe som har vært nedprioritert under denne regjeringen, sier Astrup.

- Vil du gjøre Norge grønnere, stem blått, avslutter han med et smil.