- Regjeringen svikter igjen. Det er viktig at ungdom motiveres til å spare til sin første bolig, legger han til.

Boligmarkedet har de siste 10-15 årene vært preget av høy prisstigning og at inngangsbilletten til å kjøpe egen bolig har økt kraftig. Denne utfordringen må møtes med flere tiltak som kan få opp boligbyggingen. I tillegg er det nødvendig å motivere unge til å spare mer slik at de får mer egenkapital når de skal ut på boligmarkedet.

9 av 10

Ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) er en målrettet og populær ordning. Hele åtte av ti i målgruppen under 34 år har eller har hatt BSU-konto, ifølge Synovate. Samme undersøkelse viser at minst 9 av 10 ungdommer som sparer i ordningen, gjør det selv uten «foreldreinnbetaling».

Finanstilsynet har innført nye krav til egenkapital ved kjøp av bolig, og hovedregelen er nå at bankene krever 15 prosent egenkapital. Finanstilsynet har selv i den forbindelse tatt til orde for bedring av BSU-ordningen med begrunnelsen at de unge må spare mer før de kjøper bolig.

Økt egenkapital

Beløpsgrensene for BSU henger langt etter boligprisveksten. Når nå egenkapitalkravet er økt fra 10 til 15 prosent mener Høyre at det er nødvendig å følge opp med å øke både det årlige sparebeløpet, det samlede taket og øke skattefradraget, sier Sanner.

I dag skal Stortinget debattere forslaget om en forbedring av ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) som er fremmet av alle de borgerlige partiene. De rødgrønne partiene avviser forslaget. Det er helt uforståelig at regjeringspartiene med Arbeiderpartiet i spissen avviser en populær og god ordning som vi vet virker. Konsekvensen vil bli økende sosiale skiller i boligmarkedet. Arbeiderpartiet tar på seg et stort ansvar når de ikke vil være med å lette situasjonen for unge boligkjøpere , sier Jan Tore Sanner.

Boligpriser for gjennomsnittlig 70 m2 leilighet. Kilde: DNB / Eiendomsmeglerbransjens boligstatistikk

Høyre mener at det er verdifullt at familier og enkeltpersoner tar ansvar for egen trygghet og velferd. Det personlige ansvaret skal selvsagt ikke erstatte den offentlig finansierte velferden som skaper basistrygghet for alle, men skape rom for individuelle valg og sikre balansen mellom staten og det sivile samfunn - mellom offentlig og privat sektor.

Klikk her for å lese hele forslaget.