- Handlingsplan for 2012 til 2014 somregjeringen la frem i dag er dessverre uten tiltak for bedre og raskere etterforskning av voldtekt, uttaler Høyres kvinnepolitiske leder, Julie Margrethe Brodtkorb.

I handlingsplanen står det at økt bruk av DNA-analyser vil kunne bidra til at flere saker oppklares.

- Dette er jeg helt enig i. Derfor er det ekstra skuffende at regjeringen er helt tom for ideer når det gjelder hvordan DNA-analyser kan brukes bedre.

Handlingsplanen beskriver tilstanden i dag, og tiltak som Høyre anser som en selvfølge at politiet for lengst har iverksatt. Regjeringen hadde med handlingsplanen en glimrende mulighet til å vise at hensynet til oppklaring av voldtektssaker gis høyeste prioritet, blant annet ved å benytte nye muligheter for raskere og sikrere analyse av DNA-prøver, for eksempel hos private laboratorier. Isteden beholder regjeringen sin motstand mot nye eller private løsninger. Taperne ved dette er ofrene for overgrep, avslutter Brodtkorb.