- Stadig ny og bedre teknologi gir stadig nye muligheter. Utviklingen går raskt. Deler av næringslivet og enkelte offentlige etater evner å ta i bruk tilgjengelige IKT-løsninger. Vi ser at for eksempel handelsnæringen og Lånekassen er gode eksempler. Dessverre ser vi samtidig at mesteparten av det offentlige Norge har sakket akterut. Gapet mellom folks forventninger og det offentliges evne til å innfri vil sannsynligvis bare øke fremover. Dette koster mye penger i unødvendige systemer og byråkrati, samtidig som det koster den enkelte mye tid og frustrasjon, sier Høyres talsmann på IKT, Lars Myraune.

I et nytt handlingsprogram gir Høyre noen svar på hva sommå gjøres ved hjelp av IKT for at du skal få en enklere hverdag:

  • Bredbåndsutbygging - tilgang for alle
  • Samferdsel - gjennom sikkerhet, framkommelighet og miljø; bedre informasjon og bedre forutsigbarhet
  • Helse - med lettere tilgang til helseopplysninger for publikum, bedre samordning i helsevesenet og beskyttelse av den enkeltes privatliv
  • Miljø - gjennom å utvikle et bærekraftig samfunn med reduksjon av CO2-utslipp og bruk av Smart IT som reduserer energibehovet på tvers av sektorer
  • Offentlig tjenesteyting - som må være tilgjengelige, enkle og forutsigbare; basert på felleskomponenter og åpne standarder som letter utveksling; dessuten sørge for hensyn til personvernet
  • Skole, utdanning og forskning - der alle elever skal ha digitale basiskunnskaper, lærerne er i verdenstoppen på god faglig bruk av IKT og der norske forskningsmiljøer ligger langt fremme

- Den enkelte skal kunne forvente service i sitt møte med det offentlige. Informasjon bør være lett tilgjengelig, og folk må kunne bli møtt på sine individuelle behov uten å måtte gi de samme opplysningene flere ganger.Det offentlige Norge må bli bedre til å samarbeide mellom sektorer, forvaltningsnivåer og institusjoner. Læring må være en kontinuerlig prosess. Også det offentlige skal til enhver tid ha fokus på hvordan prosesser kan gjøres bedre, sier Myraune.