- Hvert eneste år er det cirka 8000 ungdommer som ikke får læreplass. Denne endringen er et viktig tiltak for å skaffe flere læreplasser, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I dag er det slik at det offentlige kan kreve at bedrifter har lærlinger for å vinne et offentlig anbud. Nå foreslår regjeringen å endre reglene slik at det offentlige skal kreve dette.

- I tillegg foreslår vi at det skal være lærlinger tilknyttet det konkrete prosjekter. Det betyr at bedrifter ikke kan vinne anbud uten å bruke lærlingordningen aktivt, sier Røe Isaksen.

Kravet om å ha lærlinger gjelder både norske og utenlanske bedrifter. Tidligere kunne norske bedrifter som tok sitt samfunnsansvar for opplæring av fremtidige fagarbeidere, tape kontrakter til bedrifter om ikke tok det samme ansvaret.

- Det er ingent vil om at Norge trenger flere fagfolk, og da trenger vi også flere læreplasser. Både bedrifter og offentlig sektor vil ha et stort behov for dyktige medarbeidere med fag- og yrkesutdanning fremover, sier næringsminister Monica Mæland.

Kravet om å ha læringer skal bare gjelder for konkurranser i bransjer hvor det er behov for læreplasser. Kunnskapsdepartementet skal i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet foreslå hvilke bransjer kravet skal gjelde for. De skal også vurdere om kravet til læringklausul ikke skal gjelde for anskaffelser under en viss størrelse eller varighet.

Forslaget til endringer skal sendes på høring innen kort tid, og kravet skal etter planen innføres fra april 2016.