Høyre-FrP-regjeringen skal satse sterkt på realfag. I den sammenheng blir fremsnakking avmatte og naturfag viktig.

Ifølge en artikkel skrevet av NTB, publisert av Dagsavisen 8. april, har nesten én av fire norske elevermed seg så dårlige matematikkunnskaperfra ungdomsskolenat de kan få problemermed å fullføre videregåendeskole og å greie seg i arbeidslivet.

Isaksen varsler derfor en ny nasjonal realfagsstrategi som skal presenteres i 2015. Mandagmarkertehan starten på arbeidet ved åinvitere 22 «realfagshelter» tilidédugnad.

– Vi kaller dem helter fordide alle har utmerket seg somgode ambassadører for realfag,enten som fremragende forskere,dyktige matematikklærereeller viktige formidlere avnaturfag på TV, sier Isaksen til NTB.

– Dette handler om at vi måstyrke realfagskulturen i helesamfunnet. Hvem er foreksempel heltene til norske tiåringeri dag? Har de noe somhelst med realfag å gjøre? Detønsker vi at flere skal ha, legger han til.

Han var spesielt opptatt av hvordan "realfagshelter", som blant annettidligere SifferprogramlederJo Røislien (forskerog matematiker), samt LineJansrud (lege) og Selda Ekiz(fysiker) fra Newton klarer å formidlerealfag på en engasjerende oglevende måte.

- Det er kjempeviktig,påpeker Isaksen.

Les hele saken i Dagsavisen tirsdag.