-Det er mulig å gjøre noe som monner med utslippene fra transportsektoren, mener Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup til Aftenposten.

- Det er helt nødvendig dersom Norge skal nå klimamålene som er fastsatt hjemme og i tillegg være med på en global klimadugnad. I dette arbeidet har byer og kommuner en svært viktig rolle, mener han. Kommune og fylkeskommuner har en enorm innkjøpsmakt som kan brukes til å etterspørre miljøvennlige produkter og tjenester, som igjen kan bidra til å fremskynde omstillingen til fremtidens lavutslippssamfunn og skape flere grønne arbeidsplasser i privat sektor. Denne makten må de bruke i miljøets tjeneste, og bruker de den riktig kan de også spare penger på kommunenes driftsbudsjetter, legger han til.

Høyre skal drøfte bymiljø på landsmøtet og komme opp med en egen resolusjon. Astrup leverer nå et 20-talls innspill. Dette er noen av dem:

  • Innføre lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp av alle nye tjenestebiler, med mindre teknologien ikke er tilgjengelig for formålet
  • Legge til grunn lav- eller nullutslippsstandard ved innkjøp av nye busser og rutebåter. Det forutsettes at staten viderefører avgiftsfritak for miljøvennlig drivstoff til 2020
  • Stille krav om null- eller lavutslippsstandard for alle nye drosjer fra 2015
  • Vurdere innføring av en provenynøytral miljødifferensiering av bompengeavgiftene i de store byene
  • Miljøsertifisere alle kommunale virksomheter innen 2019
  • Legge til grunn passivhusstandard for alle nye kommunale bygg fra 2015 og nær nullenergistandard fra 2020

Miljødifferensiering av bompengeavgiftene: Vil du smugle rushtidsavgift i storbyene inn bakveien?

- Nei. Hensikten er ikke å kreve inn mer penger, men å gjøre det mer lønnsomt å velge miljøvennlig bil. I dag er det gratis for el- og hydrogenbiler og fullpris for alle andre. Jeg mener vi bør vurdere om det kan etableres flere priskategorier basert på bilens utslipp, men det må selvsagt avgjøres lokalt om det er ønskelig og mulig å innføre dette.

Hva tror du taxisjåførene kommer til å si hvis det blir forbudt med de kjente dieseldrosjene etter 2015?

- Jeg tror drosjenæringene vil være med og bidra til bymiljøet. Det vil også være penger å spare for dem i form av lavere drivstoffutgifter. Det koster omtrent 2kr per mil å kjøre elbil, mot 7-8 kr for en dieseldrosje, og det er snakk om å stille krav til nye drosjer, slik at vi får en gradvis utfasing av de gamle dieseldrosjene.

Les hele saken i Aftenposten 7. mai.

Følg Høyres landsmøte 9.-11. mai her.