Nå tar han og Høyre til orde for at det er nødvendig med en slags havarikommisjon for helsetabber.

– Vi opplever at helsevesenet ikke har systemer som forhindrer unødvendige feil, sier Bent Høie til VG.

Høyre og KrF viser til at såkalte «uheldige hendelser» i helsevesenet årlig fører til 2000 dødsfall og 15 000 varig skadede pasienter årlig – og krever nå granskning fra en uavhengig instans og bedre helsekunnskap hos politiet.

– Pårørende og helsepersonell opplever det som en utfordring at politiet har så dårlig kompetanse på helsefeltet. Vi ønsker at politiet skal ha en selvstendig rolle under etterforskningen, sier Høie til VG.

Han påpeker at politiet i dag er prisgitt kunnskap fra medisinsk personell, i tillegg til Fylkeslegens vurderinger.

«Det bør derfor bygges opp spesialkompetanse i politiet som kan brukes ved etterforskning
i forbindelse med alvorlige hendelser i helsevesenet der en mistenker at det har skjedd straffbare forhold,» står det i forslaget.

Les hele saken i dagens papirutgave av VG (02.06.10)