- Kriminalitet foregår også innenfor helsevesenet, sier helseminister Bent Høie (H) til Aftenposten fredag.

Høie vurderer om politiet bør ha en egen eller uavhengig helsefaglig kompetanse i saker hvor de etterforsker alvorlige hendelser eller mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten.

Det er tidligere oppnevnt et utvalg som skulle vurdere hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten bør følges opp. Høie ønsker å utvide mandatet, og be medlemmene blant annet se på hvordan man kan etablere en undersøkelseskommisjon, på samme måte som innenfor samferdselssektoren.

- Det er alt for mange som dør og blir skadet i helsetjenesten vår som følge av alvorlige hendelser. Vi trenger gode systemer som forhindrer unødvendige feil og som gjør at vi lærer av feil som er begått, sier Høie til Aftenposten.

Les hele saken i fredagens Aftenposten.