Høyre er opptatt av å stimulere barnehagene til å ta i bruk nye virkemidler. Dette vil gi barnehagebarn en bedre hverdag, flere fornøyde foreldre og en enklere arbeidssituasjon for de ansatte. De private barnehagene har vært en sterk bidragsyter til innovasjon i denne sektoren.

- Dette vil vi ha mer av, sier Linda Hofstad Helleland, Høyres familiepolitiske talskvinne.

Partiet har derfor foreslått at det skal opprettes en egen innovasjonspris for barnehagesektoren.

Åsikre god kvalitet på barnehagetilbudet handler om det pedagogiske innholdet i barnehagen, men også om å sikre god drift og gode interne rutiner for barna, foreldrene og de ansatte. Frigjøring av tid fra administrasjon og organisering vil gi de ansatte mer tid sammen med barna og en bedre barnehagehverdag.

- Innovasjon i barnehagen handler både om nyvinninger i det pedagogiske tilbudet og i selve organiseringen av driften, sier Helleland.

Formålet med all utvikling er bedre kvalitet på selve barnehagetilbudet til barna og muligheter for å drive smartere for å frigjøre ressurser slik at de ansatte får mer tid sammen med barna. Økt bruk av for eksempel ulike IKT-verktøy kan bidra til å forenkle driften samt bedre informasjonsflyten og dokumentasjon mellom de ansatte og til foreldrene. Dette kan igjen bidra til å bedre kvaliteten på tjenestene, og til å redusere kostnader i barnehagens drift gjennom effektivisering. Andre områder kan være forhold knyttet til kosthold, fysisk aktivitet, pedagogisk tilbud med mer.

- Det er kun er fantasien som setter begrensninger på å finne smarte løsninger som bedrer kvaliteten og innholdet i barnehagene, avslutter Helleland, som gjerne tar imot invitasjoner fra barnehager som vil vise frem det de har å by på.