SV ser ikke behov for mer kunnskap om konsekvensene av oljevirksomhet utenfor Lofoten, og er i ferd med å få gjennomslag i regjeringen for at det kun skal utføres informasjonsinnhenting.

- En konsekvensutredning er ikke nøytral informasjonsinnhenting. Det er en nødvendig del av prosessen med å åpne opp for petroleumsvirksomhet, sier Kristin Halvorsen til DN.

Høyres energipolitiske talsperson Siri Meling er bekymret.

- Jeg frykter at et nei til konsekvensutredning gir usikkerhet på to viktige områder. Det ene er til oljeindustrien som sammen med leverandørindustrien er helt tydelig på at det er tilgang til nye, attraktive leteområder som er det aller viktigste nå. Det andre signalet er til gassmarkedet i Europa om Norge skal fortsette å kunne være en stor og stabil gassleverandør også etter 2020. Begge disse viktige hensyn undergraves ved et nei til konsekvensutredning, og det er alvorlig, sier Siri Meling.

Den siste tids behandling i lokale og regionale politiske organer, samt en rekke næringspolitiske interesseorganisasjoner både lokalt og nasjonalt, viser at tilslutningen til en konsekvensutredning er sterk og økende.

- Sist gang Stortinget ble invitert til en grundig debatt om Norges største næring var i 2004. Det er på overtid at vi får en grundig melding til stortinget som også omfatter konsekvensutredning for Lofoten-Vesterålen. Når AP nå er i ferd med å legge seg flat for SV betyr det i realiteten ytterligere utsettelse av reell debatt og vedtak i Stortinget. Det har verken landsdelen eller næringen råd til, sier Høyres energipolitisk talsperson.

- Mye tyder på at det nå pågår en frenetisk kamp for at Ap og SV skal redde ansikt. Når AP kneler for SV og regjeringen kun sørger for informasjonsinnhentning betyr dette at det ikke kommer en reell åpningsbeslutning i Lofoten og Vesterålen før etter valget i 2013 - eller på et tidspunkt der AP mener at det er greit å skifte regjering, fortsetter Meling.

Høyre har et klart standpunkt og krever at det igangsettes en konsekvensutredning.

- Høyre vil åpne for petroleumsvirksomhet i alle lovende områder utenfor Nord-Norge, herunder Nordland VI, Nordland VII og Troms II, men med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap, og til sameksistens med andre næringer, spesielt fiskeri- og havbruksnæringen, sier Siri Meling og avslutter: For Høyre er det viktig å sikre at økt aktivitet på sokkelen utenfor Nord-Norge også skal gi seg utslag i økt landbasert aktivitet.

Også i fagbevegelsen er reaksjonene klare. Til Klassekampen i dag (papirutgaven) sier Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi at:

- Man kan ikke ennå en gang gå inn og si at her trenger man mer informasjon, alle ser at det bare er fordi regjeringen ikke tør ta stilling. Dette skaper ikke ro, det skaper uro, det er uttrykk for å ikke ta stilling.

Nestleder i Industri Energi, Hans Christian Gabrielsen, sier i samme oppslag:

- Vårt utgangspunkt er at norsk olje- og gasspolitikk må bygge på en ambisjon om at petroleumsforekomster skal utnyttes. SV er i utgangspunktet mot oljeboring. Men å legge SVs forslag til grunn skaper usikkerhet om politikken som skal føres i nrod. Og det skaper usikkerhet for de nær 250.000 som er avhengig av langsiktig næringspolitikk på feltet.