Alle opposisjonspartiene i Stortingets arbeids- og sosialkomité står sammen i saken.

Torbjørn Røe Isaksen viser til at SV-lederen i valgkampen sa det var umulig å avskaffe fattigdom med den hoveddefinisjonen som regjeringen bruker.

– Helt konkret foreslår vi at regjeringen legger fram et supplerende mål på fattigdom, et absolutt mål basert på norske forhold, sier han.

Målet skal etter forslaget ta utgangspunkt i det beløpet som kreves for å skaffe seg et utvalg av basisvarer, blant annet mat og klær. Beløpet skal justeres opp hvert år i takt med prisstigningen.

I dag defineres fattigdom blant annet av om man har såkalt lavinntekt over tre år. Lavinntekt er inntekt under 50 prosent (i OECDs beregning) eller 60 prosent (i EUs beregning) av medianinntekten.

Høyre-politikeren har ingen formening om hvor en ny, norsk grense skal settes i kroner og øre.

– Det blir en utfordring, en interessant, ny diskusjon, sier Isaksen.

Utgangspunktet må uansett være hva som trengs for å ha det han kaller «anstendig levekår» i Norge.

Les hele saken hos Dagsavisen.