Det kom frem påForskerforbundets forskningspolitiske seminar tirsdag, ifølge departementets hjemmeside.

- Skal vi realisere ambisjonene, så trenger vi en mer strategisk og koordinert forskningspolitikk. En konsistent politikk som sikrer at de ulike delene av systemet for høyere utdanning og forskning fungerer bedre og mer helhetlig. Derfor trenger vi en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I talen han holdt understreket statsråden at regjeringen vil øke ressursbruken på forskning og høyere utdanning vesentlig de kommende årene, og at det derfor blir viktig med tydelige prioriteringer og en helhetlig, konsistent og langsiktig langtidsplan.