Høyres kulturpolitiske talsmann Olemic Thommessen har tatt til orde for likebehandling, med lav momssats for betalte aviser på alle plattformer. Dette er også foreslått av Høyres programkomite, Stortingsprogrammet skal behandles på Høyres landsmøte i mai.

- Regjeringens bekreftelse om at de vil videreføre full moms på e-aviser, mens papiravis har fullt momsfritak vitner om en manglende forståelse for den alvorlige omstillingen norsk mediebransje står midt oppe i, uttaler Thommessen.

De som kjøper, eller abonnerer, på papiraviser betaler i dag ingen moms. På nettdistribuert redaksjonelt stoff, derimot, er det full moms på 25 prosent. Thommessen mener det haster med å legge om den mediepolitiske kursen.

- Den store forskjellsbehandlingen med nullmoms på papiraviser, men full moms på 25 % på alle digitale produkter gjør det svært vanskelig for norske aviser å utvikle de nye løsningene kundene vil ha – regjeringens politikk står i veien for utviklingen, forklarer Thommessen.

Regjeringens utredning, det såkalte Slettholm-utvalget, anbefalte en nøytral, lav momssats for medier på alle plattformer - også på papir som ett av to alternativer. I etterkant har også Mediebedriftenes Landsforbund (MBL) gått inn for lik lav moms på åtte prosent.

Momsreglene er ikke en del av EØS-avtalen, men Regjeringen har til nå allikevel brukt EUs momsregler som begrunnelse for at de ikke vil endre momsreglene. I dagens debatt bekreftet finansministeren at Norge har anledning til å be om lik lav moms, men at regjeringen ikke vil ta noen initiativer overfor EU for å få dette på plass.

Finansministeren fortalte i debatten at Kulturdepartementet skal ha samtale med ESA om norsk mediestøtte, men understreket dessverre at dette kun gjelder handlingsrommet for produksjonsstøtten

- Finansministeren bekrefter dessverre at Regjeringen vil fortsette med en forskjellsbehandlingen som er en kraftig bremsekloss for nødvendig innovasjon og utvikling i mediehusene, avslutter Thommessen.