Det skriver Dagsavisen torsdag. Erna Solberg er positiv til at det skal stilles krav til lærere som skal undervise. Samtidig er hun kritisk til at de nye kompetansekravene ikke vil gjelde for alle lærere.

- Om man skal ha et varig unntak for alle lærere som ikke oppfyller kravene, vil det ta for lang tid før elevene merker noe til de styrkede kompetansekravene. Det er viktig at vi har et system som gjør at elevene merker forbedring så raskt som mulig, sier Erna Solberg til Dagsavisen.

Høyre ønsker at hver kommune skal utarbeide en kompetanseplan for sitt lærerkollegium, som viser hvilken utdanning hver enkelt lærer trenger.

- Vårt mål er at disse kompetansekravene bør være innført for alle lærere innen 6-7 år. Da må kommunene klarlegge hva slags kompetanse lærerne trenger, og så må vi sørge for at de får den, sier hun.

Høyre vil legge frem et forslag på Stortinget om å fjerne det varige unntaket.