Både KrF og Høyre stilte i går skriftlige spørsmål til statsråd Terje Riis-Johansen, på bakgrunn av Bergens Tidendes artikler om kraftlinjen i Hardanger.

Høyre-leder Erna Solberg sier at det er god grunn for Stortinget til å engasjere seg, selv om avgjørelsen om kraftlinjen er regjeringens ansvar.

– Hvis regjeringen ikke går grundigere gjennom saken og alternativene, står den i fare for å bli offer i et spill om denne kraftlinjen. Jeg mener at alternativene, som Bergens Tidende har skrevet om, må konsekvensutredes. Derfor mener jeg også at statsråd Terje Riis-Johansen må kunne forholde seg til flere alternativer enn Sima-Samnanger. Forholder han seg ikke til alternativene, vil ikke beslutningsgrunnlaget til statsråden være godt nok, sier Solberg.

– Jeg har problemer med å fatte at så viktige beslutninger skal tas på et slikt grunnlag det er lagt opp til, fortsetter Solberg og gir følgende råd til Riis-Johansen:

– Mitt råd til statsråden er at han må vurdere om de alternativene linjene er aktuelle. Det bør og må han gjøre, for så tidskritisk kan ikke saken være. Han står i fare for å bli fanget av argumentasjonen om at han enten må velge Sima-Samnanger – eller han må ta ansvaret for at hele Bergen rammes av strømstans, sier Solberg.