- Vi forstår at det blir vanskelig å gjøre hele kommunen papirløs men synes vi må starte et sted. I dag har vi tilgang til så mye digitale verktøy at med en holdningsendring kan vi spare miljøet for mye papirforsøpling. Vi som politikere bør ta det første skrittet, og da må alt av politiske papirer bli tilgjengelig digitalt. Askim, og nå også Skiptvet kommune har nå gjort en omstilling på dette området og vi bør følge etter.

Trøgstad Høyre har foreslått følgende:

- At administrasjonen starter arbeidet med å gjøre den politiske organiseringen av kommunen papirløs.

- At administrasjonen innhenter pris på nødvendig antall iPad.

- At administrasjonen ser på hva kommunen, og hver avdeling kan gjøre for å redusere papirbruken internt.

Les hele saken her.