Aftenposten skrev onsdag om brystkreftpasienten May Britt Olsen fra Oslo som oppelvde at mammografiundersøkelsen ble utsatt fem måneder. Olsen uttaler til Aftenposten at det volder henne mye bekymring når undersøkelsen blir utsatt. Etter å ha hatt brystkreft tidligere, sitter frykten i.

- Dette er ikke godt nok, sier Sonja Sjølie, i Stortingets helse- og omsorgskomite for Høyre. Hun påpeker at dette er en viktig kontroll for de som har gjennomgått brystkreftoperasjon, og at ventetiden skaper utrygghet og usikkerhet hos mange kvinner.

Ventetiden øker

Aftenposten skrev i april at Oslo Universitetssykehus ikke lenger hadde avtale med private sentre som tilbyr mammografi, fordi helseforetaket hevdet deres egen kapasitet var god nok. Nå opplyserbåde Brystdiagnostisk senter ved Oslo universitetssykehus og Brystkreftforeningen til Aftenposten at ventetiden øker.

Krever økt kapasitet

Nå forventer Sjøli at helseministeren følger opp. I en Stortingsproposisjon behandlet i desember ble det klargjort at flaskehalser innen radiologi måtte reduseres og at helseforetakene måtte sikre tilstrekkelig kapasitet.

- Når har statsråden tenkt å følge opp dette, under Sjøli. Hun mener dette er nok et eksempel på at regjeringen mangler gjennomføringskraft.

- Helseministeren må sørge for at helseforetakene kjøper nok kapasitet til mammografi. Det er ikke akseptabelt at kvinner som allerede har opplevd brystkraft skal få utsatt undersøkelsene sine på denne måten, avslutter Sjøli.