Stortingsrepresentantene Ib Thomsen (Frp), Jan Tore Sanner (H), Dagrun Eriksen (KrF), Trine Skei Grande (V) og Olemic Thommessen (H), frykter at EU-regler kan sette en stopper for den særnorske ordningen, og ønsker at Stortinget skal be om en utredning av ordningen i lys av EUs politikk.

EU har en tradisjon for at nasjonale ordninger for skattefradrag også må åpnes for organisasjoner fra andre land. Forslagsstillerne mener at Norge bør åpne for dette, og dermed sikre at dagens ordning videreføres.

"Stortinget ber regjeringen utrede en videreføring av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner tilpasset EUs politikk på området, og fremme sak for Stortinget om dette," heter det i representantforlaget som vil bli fremmet i Stortinget torsdag.

Les også dette blogginnlegget fra nestleder og finanspolitisk talsmann Jan Tore Sanner:
Vil regjeringen vrake skattefradraget for gaver til frivilligheten?