Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup mener regjeringen er for passiv når det gjelder satsing på energieffektivisering. Nå legger han frem flere forslag for å få nordmenn til å spare på strømmen.

  • Skattefradrag for utgifter til enøk-tiltak i egen bolig
  • Tilbud om gratis energisjekk i privatboliger.
  • Skjerpe energikravene til offentlige bygg

I forslaget viser Høyre-representantene til en studie fra SINTEF som viser at Norge kan spare 12 TWh i bygg innen 2020. Dette tilsvarer årlig energiforbruk til 600 000 boliger.

Astrup mener det er viktig at privatpersoner blir stimulert til å gjennomføre tiltak i egen bolig.

-Alle vet at det lønner seg på siktå gjøre boligen mer energieffektiv, men inversteringskostnadene gjør at mange kvier seg for å sette inn tiltak. Vi ønsker derfor å endre skattesystemet slik at disse kostnadene kan trekkes fra på skatten, sier Astrup.

Les hele saken på VG.no