I juni behandlet helse- og omsorgskomiteen endringer i lov om pasient- og brukerrettigheter.

Høyre vil ha bedre pasientrettigheter

– Det er hyggelig at Regjeringen har relansert to gamle Høyre-forslag. Dette er viktige saker som vil bety mye for pasientene, sier Bent Høie, leder av Stortingets helse- og omsorgskomite og helsepolitisk talsmann for Høyre.

Han henviser til endringen om at pasientene nå skal få vite både dato og klokkeslett for konsultasjon eller behandling i sitt første brev fra sykehuset.

– Det er viktig at pasientene raskt får respons på når de skal inn til undersøkelse eller behandling, men vi må passe på at ikke dette svekker rettighetene til de som allerede har rett til rask oppstart av behandling, som kreftpasienter, sier Høie. Kreftforeningen har uttrykt bekymring for dette.

- Den andre endringen Regjeringen gjør, er en viktig sak for oss. Det må være helsetjenestens plikt å følge opp rettighetene, ikke pasientene selv. Derfor er det bra at det nå blir slik at hvis sykehuset ser at de ikke rekker behandlingsfristen, skal de varsle Helfo, så pasientene kan få et annet tilbud, sier Høie. Han mener de sykeste pasientene er de som har tapt mest på dagens system, der pasientene selv har måttet følge opp fristbrudd.

Bedre pasientrettigheter for kreftsyke

Selv om Høyres helsepolitiker roser Regjeringen for å følge våre forslag, nøyer han seg ikke med det. I behandlingen har han foreslått to tiltak til får å styrke pasientenes rettigheter i helsetjenesten.

- Vi mener alvorlig syke pasienter må få rett til én pasientkoordinator de kan forholde seg til på sykehuset. Dette bør være en lege som har ansvaret for behandling og koordinering, sier Høie. På et møte med pasient- og brukerombudene i dag fikk han unison støtte for tiltaket. – Saken om Anne Hamilton Meyer som hadde uhelbredelig kreft, og stadig møtte nye leger, viser behovet for dette. Det er synd at regjeringen ikke støtter forslaget, sier han.

Høie har også fremmet forslag om at kreftpasienter som har definert forløpstid fra vurdering, til utredning og til behandlingsstart skal få dette som en juridisk rettighet. – Vi foreslår at forløpstidene innenfor kreftbehandling skal være juridisk bindende slik at pasientene kan bruke dem. Det innebærer at hvis pasienten ikke får behandling på sitt sykehus innen tiden så må sykehuset ta kontakt med Helfo og så må Helfo kjøpe behandlingen offentlig eller privat i Norge eller i utlandet, sier Høie. Han viser til at behovet tydelig er der, eksempelvis med kreftpasienter som har ventet over tre måneder på behandling.

-Når vi har pasientrettigheter må vi sørge for at dette er reelle rettigheter som pasientene kan bruke, avslutter Høie.