- Høyre er tydelig på at vi vil tilbake til friskoleloven som gjaldt da Bondevik II-regjeringen gikk av, sier Elisabeth Aspaker.

Hun legger til at Høyre vil tillate skoler også tuftet på andre pedagogiske metoder enn Steiner og Montessorri, fordi vi ser at andre måter å organisere undervisningen på appellerer til en del elever. Og Høyre støtter mer spesialiserte skoletilbud som toppidrettsgymnasene og vil hilse velkommen initiativ for å etablere lignende tilbud for eksempelvis realfagsgymnas.

Statsråden kom med en rekke påstander og unngår det faktum at det har blitt flere private skoler og flere elever i private skoler under rødgrønt styre.

- Høyres klare mål er at vi ønsker en offentlig skole som er så god at ingen velger et annet alternativ på grunn av kvalitet. Men foreldre skal kunne ha muligheten til å velge noe annet enn den offentlige skolen for barna sine, avslutter Aspaker.